PRIVACY POLICY | DATASKYDD

21.10 .2021 

Registrar 
DiivaDog & Co. Ramdiu Oy (Business ID 3230460-7) 
Gerbyntie18-22,2.rakennus
65230 Vaasa, Finland
Email: office@diivadog.com 

Namnet på registret 
DiivaDog & Co. / Ramdiu Oy Customer Connections

Syftet med behandlingen av personuppgifter (registreringssyfte) 
Informationen i registret används för att hantera kundrelationer, orderhantering och data administration, produktrekommendationer och marknadsföring samt förbättrad e-handel och kundservice. 

Informationsinnehåll vad vi samlar in och bevara 
1. Information som kunden har själv gett och uppgraderat under kundrelationen, som till exempel:
- namn
- adress
- telefonnummer
- e-postadress
- leveransmetod information
- betalningsinformation
- faktureringsinformation
- recensioner
- önskelista information
- svar på kundförfrågningare
- kontakta via e-post

2. Information om användningen av services:
- leveransinformation
- leveransadress
- köp historikdata inklusive återkoppling
- betalningsinformation
- identifiering av terminalen
- e-handelshändelser

Vem kan få tillgång till informationen 
Denna information lagras i vårt elektroniska system, där tillgång är endast för förutbestämda personer som arbetar i företaget eller arbetar på uppdrag av företaget, vars tillgång till systemet är motiverat av ett jobb eller annan anledning. Tillgång till systemet kräver inmatning av ett unikt användarnamn och lösenord. Systemet är skyddat av brandväggar och andra tekniska medel. Skriftligt material hålls i låst tillstånd. Vi övervakar datatillgången och uppfyller kraven i EU:s databeskyddsförordning (EU 2016/679) (GDPR) per den 25 maj 2018.

Vissa information överförs till tredje part för att göra betalningstransaktioner och leverans- och marknadsföringsmeddelandena möjliga. I samband med betalningen passerar information genom tillförlitlig betalningsförmedlare och för leverans överförs adress och kontaktuppgifter till logistik företag. Endast nödvändig information som behövs för tjänsten vidarebefordras till våra partners och de har ingen rätt att använda informationen för att genomföra den aktuella tjänsten. De partner som vi använder är betrodda partner som uppfyller kraven i EU:s sekretesspolicy. All dataöverföring sker med krypterade anslutningar. 


Hur länge lagras data?
Vi behåller endast informationen för den tid som krävs för att slutföra de uppgifter som beskrivs i denna broschyr. Om kundkontot inte används under en längre tid tar vi bort det minst fem år efter aktivitetsavslutningen. Viss information kan hållas längre om lagen kräver oss (till exempel bokföringslagen och konsumentlagstiftningen).

Vilka rättigheter kunden har 
Kunden har rätt att få tillgång till personlig information om sig själv, att begära rättelse eller borttagande av personuppgifter, och att begära begränsad åtkomst under vissa förutsättningar. Återuppringningar och andra kundförfrågningar kan göras genom att kontakta vår kundtjänst. Kunden kan också begära information som lagras av oss för verifiering. I detta fall måste begäran om verifikation göras skriftligen och undertecknad. Om du hittar några brister i vår hantering , kontakta oss omedelbart så att vi kan åtgärda det så snart som möjligt. Du har ytterligare rätt att föra ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Kunden kan när som helst ta bort det kundkonto som de skapar i vår webbutik . Nyhetsbrevet kan annulleras genom att använda den avslagslänk som finns i nyhetsbrevet. Alternativt kan kunden be oss att ta bort informationen genom att kontakta vår kundtjänst.